ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διεύθυνση: 22 AG. ASOMATON & 12 DIPILOU ST. 10553 ATHENS

Τηλέφωνο: 2103251311

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.benaki.gr

Έκπτωση: Μειωμένη είσοδο στις μόνιμες και στις περιοδικές εκθέσεις

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ