ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΚΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διεύθυνση: PIREOS 138 & ANDRONIKOU 11854 ATHENS

Τηλέφωνο: 2103453111

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.benaki.gr/?LANG=GR&ID=4020202

Έκπτωση: Μειωμένη είσοδο στις μόνιμες και στις περιοδικές εκθέσεις

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ