ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ” ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Διεύθυνση: Εγνατία 156 Θεσσαλονίκη 54006

Τηλέφωνο: 2310 891676

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.uom.gr/seminars

Έκπτωση: 25% έκπτωση σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 15% σε δια ζώσης προγράμματα

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ