ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΕΠΙ(Χ)ΤΕΥΓΜΑ

Διεύθυνση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  41, TK 56430, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2311821925

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα:

Έκπτωση: 15% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ