ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Λεωφ. Νίκης 73 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310257900

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.tsso.gr

Έκπτωση: 50-66% ΕΚΠΤΩΣΗ / ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ 5 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ