ΦΟΥΡΝΟΣ – GEE BREAD & BREAKFAST

Διεύθυνση: ΔΗΜ. ΜΠΛΕΤΣΑ 12 & ΔΕΛΙΒΑΝΗ 1 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Τηλέφωνο: 2531023800

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.gee.gr

Έκπτωση: 20% σε άρτο και αρτοποιήματα

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ