ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – HELLENIC YOUTH PARTICIPATION

Διεύθυνση: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 10 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 2112163657

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: hellenicyouthparticipation.com

Έκπτωση: Δωρεάν εγγραφή σε μαθήματα ξένων γλωσσών και σεμινάρια

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ