ΣΧΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – I TRAINING

Διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 85 Αιγάλεω, Αττική

Τηλέφωνο: 2111824762

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.itraining.gr

Έκπτωση: 25% στα Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Προγράμματα Εκμάθησης Ηλεκρονικών Υπολογιστών & στα ατομικά μαθήματα φοιτητών.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ