ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – MINOAN LINES

Διεύθυνση: 25 Αυγούστου 17, 71202 Ηράκλειο Κρήτη

Τηλέφωνο: 18175 ή 8011175000

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.minoan.gr

Έκπτωση: 20% στα εισιτήρια, σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών (εκτός LUX), στις γραμμές εσωτερικού & εξωτερικού που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ