Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Ρούλα Τσιάτσου
Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Έργων
Προγραμμάτων Νεολαίας
Τ: 213 131 4421
F: 213 131 4410
E: tsiatsou.r@inedivim.gr
Ελένη Σερμέα
Υπάλληλος Προγράμματος
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
Τ: 213 131 4413
F: 213 131 4410
E: sermea.e@inedivim.gr
Παναγιώτης Καρύδης
Υπάλληλος Προγράμματος
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
Τ: 213 131 4412
F: 213 131 4410
E: karydis.p@inedivim.gr

Post comment

You must be logged in to post a comment.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ